Els estiraments són un conjunt d’activitats o exercicis que es realitzen abans de qualsevol activitat física (entrenament o competició), amb la finalitat de disposar les funcions orgàniques, musculars, nervioses i psicològiques de l’esportista i preparar-lo per a rendir al màxim de les seves possibilitats. Seria convenient que es realitzessin després d’un escalfament a base de carrera suau o exercicis actius.

També és convenient fer-ne al finalitzar l’activitat, per tal de recuperar la musculatura, alliberar-la de tensions i ajudar-la a tornar a l’estat inicial, però també es poden realitzar per mantenir una flexibilitat de les estructures musculars sense haver fet esport prèviament, a mode de manteniment per la vida diària, saber com estirar, quant estirar, quant de temps estirar, i la posició correcte es essencial, si no saps respondre a aquestes preguntes nosaltres t’ajudarem.

Els beneficis dels estiraments son molts:

  • Redueixen la tensió muscular provocant una sensació de plaer.
  • Augmenten les capacitats de moviment.
  • Ajuden a coordinar millor i milloren l’equilibri.
  • Disminueixen el risc de lesions i de malalties musculars o òssies.
  • Milloren les tensions mentals, ja que molts de cops són produïdes per tensions musculars.