«La Fisioteràpia és una professió de la salut que presta un servei a la societat.»

El fisioterapeuta, com a professional expert, reuneix els coneixements científics i les competències necessàries per dur a terme en la seva totalitat el procés d’atenció fisioterapèutica dels pacients al seu càrrec, amb la major qualitat possible, en l’àmbit de la seva autonomia en l’exercici de seva professió.

L’avenç de la professió, així com les noves competències atorgades al fisioterapeuta en virtut de l’Ordre CIN 2135/2008, de 3 de juliol (BOE 19/07/2008), fa necessari que, en el compliment dels fins estatutaris del Consejo General de Colegios de Fisioterapia de España, s’estableixi una definició oficial de l’Acte Fisioterapèutic.

Es considera Acte Fisioterapèutic tot servei prestat pel titulat en Fisioteràpia, realitzat en l’exercici de la seva professió amb llibertat de decisió i autonomia professional, adreçat a ciutadans, grups i comunitats.»

En l’àmbit clínic, l’Acte Fisioterapèutic desenvolupa el procés d’atenció fisioterapèutica, que inclou: l’obtenció de dades exploratòries i la seva valoració, l’elaboració del diagnòstic fisioterapèutic, la planificació i promulgació del tractament fisioterapèutic, la seva execució mitjançant procediments manuals i instrumentals, l’avaluació dels resultats assolits, l’establiment i implementació dels registres pertinents o, si s’escau, de la història clínica, l’elaboració d’informes sobre l’evolució del pacient i d’alta del tractament fisioterapèutic. Tot això, basant-se en les conseqüències de les alteracions de l’estat de salut en el moviment i amb l’objectiu de prevenir, tractar i reeducar aquestes alteracions, restaurant el moviment funcional en un entorn biopsicosocial i en totes les àrees clíniques i àmbits laborals».

En l’àmbit sociosanitari també és Acte Fisioterapèutic l’examen de peritatge realitzat pel fisioterapeuta a requeriment de tercers, la planificació i posada en pràctica de programes de Promoció de la Salut i d’Educació per a la Salut en el seu camp competencial, així com les accions de formació en matèries pròpies del seu acompliment professional».

TELÈFONS DE CONTACTE

938 796 617
682 731 036
938 611 095

Formulari de contacte

    CENTRO TERAPÈUTIC GRANOLLERS, S.L. com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta o petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat

    He llegit i accepto les condicions contingudes en la política de privacitat sobre el tractament de les meves dades per a gestionar la meva consulta o petició.