El Drenatge Limfàtic Manual (1) és una teràpia manual destinada a facilitar la circulació limfàtica. S’utilitza quan existeix cúmul de liquido o de substàncies en el teixit connectiu (edema) i quan el sistema limfàtic està alterat.

Efectes del drenatge:

 • Acció simpaticolítica: Acció simpaticolítica es refereix a totes aquelles substàncies que redueixen o suprimeixen per complet l’acció del Sistema Nerviós Simpàtic (sistema que ens posa en alerta, ens prepara per a l’acció, per a la lluita, la fugida o la baralla). Amb la inhibició del Sistema Nerviós Simpàtic es permet que el Sistema Nerviós Parasimpàtic actuï amb major força (aconseguint o aconseguint amb aquesta acció la relaxació del pacient; un total estat de descans).
 • Acció analgèsica: El Drenatge Limfàtic Manual produeix analgèsia a través de diversos mecanismes, entre els quals podem esmentar 3:
  • En disminuir la pressió local amb l’estimulació del drenatge de la inflamació o acumulació de líquids, les terminacions nervioses lliures deixen de ser estimulades.
  • El massatge representa un estímul per als mecanoreceptors, que faran que s’inhibeixi la transmissió d’impulsos nocioceptius (impulsos de dolor) que viatja per certes terminacions nervioses (terminacions nervioses gruixudes). És a dir: el cervell dóna prioritat a l’estímul del massatge, i ‘oblida’ l’estímul dolorós.
  • Com s’ajuda a evacuar substàncies del teixit connectiu, s’ajuda a evacuar substàncies tòxiques que el seu cúmul produeix l’estimulació de les terminacions nervioses del dolor.
 • Relaxació: Com ja es va esmentar abans, el Massatge de Drenatge Limfàtic té efecte simpaticolític. En augmentar l’activitat del sistema parasimpàtic es produeix un estat de relaxació, i qualsevol teràpia que produeixi relaxació induirà a la sedació del pacient.
 • Acció Immunitària: Les maniobres del Massatge de Drenatge Limfàtic afavoreixen els mecanismes immunològics de l’organisme, en estimular el moviment de la limfa i l’acció dels ganglis limfàtics.
 • Acció Drenant: És l’acció més important del drenatge. El Drenatge Limfàtic facilitarà l’evacuació de líquid i de substàncies del teixit connectiu. D’una banda, l’efecte drenant es basa en l’evacuació de substàncies i líquid del teixit superficial, i secundàriament s’afavorirà la circulació limfàtica més profunda, perquè afavoreix l’automatisme dels linfangiones en fer que els vasos limfàtics s’omplin de limfa.

 

Entre aquestes patologies podem esmentar:

 • Acne
 • Restrenyiment
 • Estrès i cansament crònic (pel seu efecte relaxant)
 • Qualsevol procés que cursi amb dolor agut donat el seu efecte analgèsic és un bon tractament inicial, abans d’altres teràpies més agressives
 • Procediments estètics.

 

Contraindicacions absolutes

 • Tumors malignes no controlats que hagin produït metàstasis
 • Infeccions agudes
 • Insuficiències cardíaques descompensades (perquè amb el *DLM estem augmentant la despesa cardíaca perquè augmentem el retorn venós)
 • Trombosis recents

 

Contraindicacions Relatives O Precaucions

 • Hipertiroïdisme: Ha d’evitar-se fer la primera cadena ganglionar i s’ha d’estimular el *términus una mica més lateral a la posició habitual
 • Hipotensió arterial: Es pot fer *DLM de manera progressiva, començant amb sessions curtes i anar a poc a poc avançant, progressant a mesura que el pacient es va adaptant
 • Infeccions cròniques: Cal evitar la zona d’infecció
 • Tumors tractat o controlats: Realitzar el drenatge a distància del tumor
 • Asma bronquial: Ha d’evitar-se qualsevol maniobra sobre l’estèrnum, ja que posseeix moltes terminacions nervioses parasimpàtiques, i l’asma és un broncoespasme associat a una estimulació del sistema nerviós parasimpàtic
 • Embaràs: El Drenatge Limfàtic Manual pot realitzar-se en absència de complicacions.